Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 29/01/2024, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας

Επισυναπτόμενα