Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλάδων

Αναρτήθηκε στις 15/01/2024, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλάδων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλάδων