Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.

Αναρτήθηκε στις 5/01/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.