Οριστικος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΣΟΧ8-2021 – Πίνακας επιτυχόντων

Αναρτήθηκε στις 11/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
Οριστικος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΣΟΧ8-2021- Πίνακας επιτυχόντων