ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00( ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.)

Αναρτήθηκε στις 14/03/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00( ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.)