«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειαςκαυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών τουπροσώπων»

Αναρτήθηκε στις 21/04/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειαςκαυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών τουπροσώπων»

Επισυναπτόμενα