Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-22 Γγια πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Εισπρακτόρων -Λιμενικό Ταμείο

Αναρτήθηκε στις 27/04/2022, στην κατηγορία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-22 Γγια πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Εισπρακτόρων -Λιμενικό Ταμείο