Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολικήεκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων καιατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023»

Αναρτήθηκε στις 14/07/2023, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολικήεκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων καιατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023»