ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

Αναρτήθηκε στις 11/12/2023, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής

περιόδου 2023 – 2024»