Περίληψη διαγωνισμού για την εκποιηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 21/03/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Περίληψη διαγωνισμού για την εκποιηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας