Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού για  μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Αναρτήθηκε στις 14/07/2022, στην κατηγορία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού για  μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος