Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι

Αναρτήθηκε στις 5/05/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι