Περίληψη της αριθμ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Αναρτήθηκε στις 9/03/2023, στην κατηγορία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Περίληψη της αριθμ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού