Πίνακες ΣΟΧ 5/2022 κατηγορίας ΥΕ Καθαριστων/στριων σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης

Αναρτήθηκε στις 23/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πίνακες ΣΟΧ 5/2022 κατηγορίας ΥΕ Καθαριστων/στριων σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης