ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σ.Ο.Χ : 4/2022

Αναρτήθηκε στις 11/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σ.Ο.Χ : 4/2022