Πρακτικό ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καρυωτών

Αναρτήθηκε στις 4/05/2023, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Καρυωτών

Πρακτικό ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καρυωτών

Επισυναπτόμενα