Πρακτικό ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης

Αναρτήθηκε στις 4/05/2023, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Κατούνης

Πρακτικό ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης

Επισυναπτόμενα