Πρόσκληση Δ.Σ. (Κατεπείγουσα) Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30-14:00

Αναρτήθηκε στις 18/01/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση Δ.Σ. (Κατεπείγουσα) Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30-14:00