Πρόσκληση ΔΕ Ορθή Επανάληψη (Τακτική) Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 και ώρα 10:00

Αναρτήθηκε στις 28/05/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΕ

Πρόσκληση ΔΕ Ορθή Επανάληψη(Τακτική) Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 και ώρα 10:00