Πρόσκληση ΔΣ( Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση) Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 16:00

Αναρτήθηκε στις 18/11/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση) Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 16:00