Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το Δίμηνο ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Πέμπτη 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 21/06/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ


Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το Δίμηνο ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Πέμπτη 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00