Πρόσκληση ΔΣ ( Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 17:00

Αναρτήθηκε στις 8/04/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ ( Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 17:00