Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη) Παρασκευή 2-9-2022 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 30/08/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Παρασκευή 2-9-2022 και ώρα 15:00