Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα δια περιφοράς) Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00-13:00

Αναρτήθηκε στις 19/12/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα δια περιφοράς) Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00-13:00