Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα “Δια Ζώσης”) Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 26/07/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα “Δια Ζώσης”) Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00