Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 4/10/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00