Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα “Δια Περιφοράς”) Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00-13:00

Αναρτήθηκε στις 21/07/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα “Δια Περιφοράς” ) Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00-13:00