Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα Τηλεδιάσκεψη) Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 23/02/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα Τηλεδιάσκεψη) Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00