Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:30

Αναρτήθηκε στις 2/11/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:30