Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 18:00

Αναρτήθηκε στις 8/04/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 18:00