Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 1/09/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00