Πρόσκληση ΔΣ( Τακτική Συνεδρίαση) Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 17:00

Αναρτήθηκε στις 18/11/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική Συνεδρίαση) Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 17:00

Επισυναπτόμενα