Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 29/09/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00