Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες περισυλλογής μεταφοράς και σταβλισμού ανεπιτηρητων παραγωγικών ζώων

Αναρτήθηκε στις 24/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες περισυλλογής μεταφοράς και σταβλισμού ανεπιτηρητων παραγωγικών ζώων