Πρόσκληση ενδιαφέροντος για « Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λευκάδας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο»

Αναρτήθηκε στις 1/06/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για « Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ΄μου Λευκάδας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο»