Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτηρητών παραγωγικών ζώων»

Αναρτήθηκε στις 1/06/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσίας πρισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτηρητών παραγωγικών ζώων»