Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο Δημοτικό κτηνιατρείο

Αναρτήθηκε στις 14/03/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο Δημοτικό κτηνιατρείο