Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 30/05/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”