Πρόσκληση- Ενημέρωσης για ημερομηνία Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. για λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το Δίμηνο Μαϊος- Ιούνιος 2024 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

Αναρτήθηκε στις 17/06/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση- Ενημέρωσης για ημερομηνία Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. για λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το Δίμηνο Μαϊος- Ιούνιος 2024 Πρόσκληση- Ενημέρωσης για ημερομηνία Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. για λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το Δίμηνο Μαϊος- Ιούνιος 2024 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00