Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης (τρίτη φορά) με θέμα : Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023 Δευτέρα 5-9-2022 και ώρα 14:00

Αναρτήθηκε στις 1/09/2022, στην κατηγορία Συνεδριάσεις Ε.Δ.

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης (τρίτη φορά) με θέμα : Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023 Δευτέρα 5-9-2022 και ώρα 14:00