Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης (Τακτική) Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00

Αναρτήθηκε στις 27/07/2023, στην κατηγορία Συνεδριάσεις Ε.Δ.

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης (Τακτική) Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00