Πρόσκληση (Κατεπείγουσα) Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00

Αναρτήθηκε στις 9/05/2024, στην κατηγορία Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση (Κατεπείγουσα) Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00