Πρόσκληση (Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης) Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00

Αναρτήθηκε στις 15/03/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση (Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης) Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00