Πρόσκληση (Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Δ/νση: Γολέμη 5-7 Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00

Αναρτήθηκε στις 11/03/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση (Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Δ/νση: Γολέμη 5-7 Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00