Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00

Αναρτήθηκε στις 16/06/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΟΕ

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00