Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 28-1-2022 με Τηλεδιάσκεψη

Αναρτήθηκε στις 24/01/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Συνεδρίαση 28-1-2022 με Τηλεδιάσκεψη

Επισυναπτόμενα