Πρόσκληση (Μεικτή με Τηλεδιάσκεψη) Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00

Αναρτήθηκε στις 27/03/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις ΔΣ

Πρόσκληση (Μεικτή με Τηλεδιάσκεψη) Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00