Πρόσκληση (Τακτική) Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00

Αναρτήθηκε στις 10/05/2024, στην κατηγορία Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση (Τακτική) Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00