Πρόσληψη προσωπικού κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της νήσου Καλάμου

Αναρτήθηκε στις 27/07/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της νήσου Καλάμου