Ψήφισμα που εκδόθηκε κατά την 5η/02.2022 συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και αφορά στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Αναρτήθηκε στις 10/03/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ψήφισμα που εκδόθηκε κατά την 5η/02.2022 συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και αφορά στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας